Národný projekt EU-CARE

Za rok trvania vojenskej invázie Ruska utieklo pred vojnou na Ukrajine do Európy viac než 8 miliónov obyvateliek a obyvateľov Ukrajiny, z nich viac než 1,2 milióna cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. Z tohto počtu viac ako 110 tisíc ľudí získalo status dočasného útočiska na Slovensku.

Dôležitú úlohu pri humanitárnej pomoci, ako aj pri integrácii odídencov do slovenskej spoločnosti zohrávajú mimovládne neziskové organizácie, účelové zariadenia cirkvi  a samosprávy, ktoré rýchlo reagovali na krízu. Na financovanie týchto aktivít doteraz neexistoval mechanizmus a mimovládne neziskové organizácie, ako aj samosprávy, financovali svoje aktivity vo veľkej miere z vlastných zdrojov alebo z príspevkov medzinárodných rozvojových organizácií (UNHCR, Unicef a pod.)

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej len EU-CARE) je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na túto situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora. Národný projekt EU-CARE realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií na základe vyzvania OPĽZ-NP-2023/11.1.1/03. Lídrom konzorcia je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a jeho členmi sú Nadácia SOCIA, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis a Nadácia Centra pre filantropiu.