Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 5. kolo Výzvy

Poskytovanie finančných príspevkov organizáciám pomáhajúcim utečencom z Ukrajiny

Poskytnutím finančného príspevku organizáciám sa zabezpečí pokrytie časti ich vynaložených nákladov, ktoré od 24. februára 2022 vynaložili a ďalej v období roka 2023 budú vynakladať na prácu s odídencami. Dôležitou súčasťou projektu je refundácia časti nákladov organizácií spojených s koordináciou dobrovoľníckej práce.

Cieľom financovania humanitárnych a integračných aktivít mimovládnych a neziskových organizácií je najmä podpora a rozvoj integračných aktivít v oblasti bývania, zamestnania, vzdelávania, kultúry, športu alebo zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Celková alokácia prostriedkov na prerozdelenie pre MVO je vo výške 12 miliónov EUR.

Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

Národný projekt EU-CARE

Za rok trvania vojenskej invázie Ruska utieklo pred vojnou na Ukrajine do Európy viac než 8 miliónov obyvateliek a obyvateľov Ukrajiny, z nich viac než 1,2 milióna cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. Z tohto počtu viac ako 110 tisíc ľudí získalo status dočasného útočiska na Slovensku.

FAQ

Týka sa výzva aj organizácií, ktoré pomáhali alebo pomáhajú na Ukrajine? Kedy a ako bude organizácia informovaná o schválení žiadosti o zapojenie do projektu?

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO (V2.01)

Príručka

Príručka pre žiadateľov a užívateľov v národnom projekte Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO

Ako  požiadať o finančný príspevok?


1.

Naštudujte si


2.

Zaregistrujte sa

V hornom rohu stránky nájdete vstup do aplikácie, kde je v prvom kroku potrebné prejsť registráciou. V registrácii je potrebné vyplniť kontaktné údaje a vytvoriť si heslo, ktoré budete používať pri každej ďalšej práci s aplikáciou. Po registrácii vám mailom príde odkaz pre potvrdenie registrácie. Následne bude možné prihlásiť sa do aplikácie pomocou mailovej adresy a vytvoreného hesla.


3.

Požiadajte o zapojenie do projektu


4.

Zmluvný proces

Schváleným žiadateľom bude na kontaktnú mailovú adresu zaslaná zmluvná dokumentácia, ktorú je potrebné doručiť v troch podpísaných origináloch. Nakoľko vyzývateľom je konzorcium nadácií, konkrétna doručovacia adresa pre zaslanie zmlúv bude adresou toho člena konzorcia, ktorý so žiadateľom uzatvára Zmluvu. Po doručení originálov zmlúv obom zmluvným stranám sa žiadateľovi otvorí v aplikácii možnosť požiadať o finančný príspevok.


5.

Žiadosti o finančný príspevok

Partneri národného projektu