Ukončenie projektu

V národnom projekte „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ sme rozdelili 9,5 mil. EUR 110 organizáciám.

Skúsenosti a výsledky projektu pri riešení migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie / prezentácia v PDF